mindful painting


… 

Meditativt måleri .
… när måleriet lämnar krav och förväntningar och blir till en angenäm meditation.

Många är de konstnärer som kan förtälja om när ”tiden stannar” … när själva skapandet tar över.  Det som sker då det värderande och analyserande ögat stängs. Detta öga som ”vill så väl”, men som ofta istället blockerar, fördröjer och saboterar.

Detta öga, ”denna inre domare”, var för mig under många år ibland en ren pina, och tog då bort glädjen ur måleriet. Jag lyckades dock, med tålamod och envishet, och med hjälp av verktyg som t.ex. Qigong och Meditation, att ”bryta igenom” till slut, och landa i den fina känslan av att skapa, utan att bedöma eller värdera.
Numera försöker jag behålla min nyfikenhet, släppa krav och förväntningar på att jag ska ”komma fram”, och istället, helt enkelt, bara fortsätta att måla !

Med hjälp av t.ex. meditation går det sedan att träna sig i att observera det egna sinnet och det som händer i kroppen och i sinnet.

Detta objektiva iakttagande stärker.
Man hamnar då på något sätt ”utanför” själva värderandet, frustrationen etc. … utanför det som händer. Ett sorts vaccum bildas, en ”tomhet” … och där kan något födas, om man står och målar.

Detta sker naturligtvis, och har i århundraden också skett, för många konstnärer helt omedvetet, och utan hjälp av verktyg typ meditation.
Men helt klart kan man ta direkt hjälp av metoderna österifrån. Att meditera innan, eller i samband med måleriet, kan hjälpa oss till det eftersträvansvärda tillståndet då ”bilden målar sig själv”.
Genom att sedan medvetandegöra det som sker, så ökar också möjligheterna dramatiskt att bli sin ”egen herre”, och styra över sina drömmar och sin längtan och den kreativa processen.

******

En kurs i meditativt måleri är en angenäm blandning av måleri, teknik och ”meditation” … ett fokuserat ödmjukt arbete … med syfte att bryta igenom, lösgöra och stimulera kreativiteten, samt finna det alldeles egna personliga uttrycket, just nu.   / Peter Buchar

SOMMARKURS i Göteborg ; ”Art College ”